Dvodnevna edukacija u sklopu projekta #bezfiltera

Kritičko mišljenje i medijska pismenost bile su teme prvog dana dvodnevne edukacije u sklopu projekta #bezfiltera, financiranog putem programa Europskih snaga solidarnosti Europske unije, u prostoru Kulturni centar Osijek.


Drugi dan smo pričali o aktivizmu mladih kroz prizmu raznih modela sudjelovanja mladih u demokraciji – volontiranja, peticija, javnih rasprava i tribina, praćenja i zalaganja za bolje politike i brojnih drugih. 📢🖌️ Nakon toga smo prošli genijalnu školu medijskog sadržaja koju je vodila Ana Mitar. Podijelili smo se u grupe i osmišljavali story kampanju za teme koje su nas zanimale, a bitne su za mlade u gradu.

Što dalje? Pratite nastavak naše kampanje na društvenim mrežama! 🔜

#bezfiltera
#mladforma
#prostorzamlade
#aktivizammladih
#politikezamlade
#ESS
#europskesnagesolidarnosti
#projektisolidarnosti