Popis udruga koje uključuju mlade

U nastavku se nalazi popis udruga u Osijeku koje u svoje aktivnosti uključuju volonterke i volontere i nove članove u rad svoje organizacije, neke povremeno po kratkoročnim aktivnostima, a neke na redovnoj bazi. Pozivamo sve organizatore volontiranja, a koji nisu na ovom popisu, da nam se slobodno jave na mladforma@gmail.com kako bismo ažurirali popis.

Popis je poredan abecednim redom i kontinuirano se nadopunjuje / mijenja:

Afro – Ritmo Capoeira Osijek

Broj telefona: 099 863 4806
E-mail: capu03@gmail.com

Andizet – institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji

Broj telefona: 031 224-441
E-mail: institut@andizet.hr

Biciklistička udruga “Furaj, lega” Osijek

Broj telefona: 091 582 0928
E-mail: furajlega@gmail.com

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek:

Broj telefona: 031/206-889  091 220 6886
E-mail: centar-za-mir@centar-za-mir.hr

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Broj telefona: 031 272 943
E-mail: info@cnzd.org

Centar za pružanje usluga u zajednici “JA kao i TI” Osijek

Broj telefona: 031-492-204
E-mail: centar.jakaoiti@gmail.com

Centar za socijalnu skrb

Broj telefona: 031/212-400 031/212-832

Dječji kreativni centar Dokkica

Broj telefona: 031/ 782 454 091/1565 922
E-mail: info@dokkica.hr

DKolektiv – organizacija za društveni razvoj

Broj telefona: 031 211 306 
E-mail: dkolektiv@dkolektiv.hr

Društvo za psihološku pomoć “Sunce”

Broj telefona: 031/368-888
E-mail: sunce@os.t-com.hr

Gimnastičko društvo “Osijek Žito”

Broj telefona: 031 213 538
E-mail: ivana@gdosijek.hr

Glas čovječnosti – Udruga za potporu osoba s invalidnošću i hendikepom Osječko-baranjske županije

Broj telefona: 031 573 013
E-mail: glas-covjecnosti@os.t-com.hr

Gradski savez za sportsku rekreaciju “Sport za sve” Osijek

Broj telefona: 031 208 135

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek

Broj telefona: 031 205 488
E-mail: info@crvenikrizosijek.hr

Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti IAESTE Croatia

Humanitarna udruga “Od mene za tebe”

Broj telefona: 091 941 8502
E-mail: zoran.lackovic1@gmail.com

Izviđački klub Javor Osijek

E-mail: ikjavor@gmail.com

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti”

Broj telefona: 091-563-6436
E-mail: udruga.putevimilosti@gmail.com

Osječka tvornica ideja (OTI)

E-mail: osjecka.tvornica.ideja@gmail.com

PRONI Centar za socijalno podučavanje (Info-centar za mlade)

Broj telefona: 031 207 426, 207 428, 031 207 427
E-mail: osijek@proni.hr

SOS Zajednica mladih Osijek

Broj telefona: 097/762-3223
E-mail: martina.gajic@sos-dsh.hr

Sportsko-rekreativni klub “Run4Fun”

Broj telefona: 091 370 7034

Sportsko-rekreativni klub “Žuti šešir”

E-mail: info@srk-zuti-sesir.hr

STEAM Centar

E-mail: steamcentarosijek@gmail.com

Udruga „4 Lista” – Udruga za terapijske i rekreacijske aktivnosti

Broj telefona: 095 381 7277
E-mail: udruga.4lista@gmail.com

Udruga Devet života

E-mail: udruga.devet.zivota@gmail.com

Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Broj telefona: 091 152 2157
E-mail: ugso.os@gmail.com

Udruga Hip-Hop Osijek

E-mail: info@hiphoposijek.com

Udruga ISKRA Waldorfska inicijativa

E-mail: info@iskra-waldorf-hrvatska.hr

Udruga izviđača “Slavonski Hrast” Osijek

Broj telefona: 091 752 1414, 031 561 235

Udruga KultAkt

Broj telefona: 099 220 83 38
E-mail: info@kultakt.hr

Udruga obitelji djece s autizmom DAR

Broj telefona: 031 629 170
E-mail: kontakt@boje-autizma.hr

Udruga Pannonian

E-mail: info@pannonian.org

Udruga PLANTaža

Broj telefona: 095 874 4643
E-mail: udrugaplantaza@gmail.com

Udruga Pobjede

Broj telefona: 095 87 230 87
E-mail: pobjede@gmail.com

Udruga socijalno marginaliziranih MAGNI Osijek

Broj telefona: 095 835 5547

Udruga za borbu protiv ovisnosti “NE – OVISNOST”

E-mail: info@ne-ovisnost.hr

Udruga za kreativni razvoj Osijek

Broj telefona: 098 957 9275
E-mail: mjesta.kreativnog.pogleda@gmail.com

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

E-mail: podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com

Udruga za rad s mladima Breza

Broj telefona: 098 909 24 67
E-mail: udruga.breza@gmail.com

Udruga za razvoj zajednice Kreaktiva

E-mail: udruga.kreaktiva@gmail.com

Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja “MOGU” Osijek

Broj telefona: 098 372 651
E-mail: udruga.mogu@gmail.com

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

Broj telefona: 031 565 180
E-mail: zeleniosijek@zeleni-osijek.hr

Umjetnička organizacija Teatar to go

Broj telefona: 092 3019016
E-mail: teatar.to.go@gmail.com

Zajednica tehničke kulture grada Osijeka

E-mail: ztkgradaosijeka@gmail.com

Zaklada Slagalica

Broj telefona: 031-213-255
E-mail: info@zaklada-slagalica.hr

Ženska udruga “Izvor”

Broj telefona: 031 290 433
E-mail: zenska.udruga.izvor@gmail.com

Studentske udruge koje se nalaze izvan ovog popisa: http://www.unios.hr/studenti/studentske-udruge/