Tko su mladi koje zastupa Savjet mladih Grada Osijeka?

𝗥𝗲𝗮𝗸𝗰𝗶𝗷𝗮 𝗻𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗷𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗠𝗹𝗮𝗱𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗼 𝗻𝗲𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝗻𝗼𝗷 𝗽𝗿𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗯𝗶𝗿𝗮𝗻𝗷𝗮 𝘃𝗼𝗱𝘀𝘁𝘃𝗮 𝗦𝗮𝘃𝗷𝗲𝘁𝗮 𝗺𝗹𝗮𝗱𝗶𝗵 𝗚𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗢𝘀𝗶𝗷𝗲𝗸𝗮:

Novi saziv Savjeta mladih Grada Osijeka (u daljnjem tekstu Savjet) odabran je 17. rujna 2020. godine. Konstituirajuća sjednica Savjeta održana je 22. listopada 2020. godine te je za predsjednika Savjeta odabran Josip Runtić (kandidiran u ime neformalne skupine mladih), a za zamjenika predsjednika odabran je Saša Milaković (kandidiran u ime Udruge za razvoj zajednice „Kreaktiva“). Mandat ovog saziva je tri godine, a popis članova i zamjenika članova Savjeta nalazi se na linku: https://bit.ly/2Kep07K Dva mjeseca nakon konstituirajuće sjednice Savjeta, zamjenik predsjednika Savjeta Saša Milaković, koji je ujedno i član neformalne inicijative Mladforma, prima informaciju o tome da će biti razriješen s dužnosti zamjenika. U obrazloženju se navodi nezadovoljavajuća suradnja zamjenika predsjednika Savjeta s ostalim članovima Savjeta. Saša Milaković ne prihvaća ovakvu „ponudu“ predstavnika Savjeta te na sjednici 18. prosinca 2020. godine sam podnosi ostavku na mjesto zamjenika predsjednika, ali ostaje članom Savjeta. Na mjesto predsjednika Savjeta „postavlja“ se Ante Grabić (neformalna inicijativa mladih, mladež HDZ-a), a za zamjenicu Savjeta Marija Božić (Demokratski savez nacionalne obnove–DESNO). Saša Milaković obnašao je dužnost zamjenika u skladu sa Zakonom o savjetu mladih te je u nekoliko navrata predlagao aktivnosti i inicijative za poboljšanje rada Savjeta kao i za aktivnosti obilježavanja Dana mladih te provedbu programa „Youthnited“. Međutim, niti jedan prijedlog nije uvažen uz obrazloženje kako se Savjet nalazi u nezahvalnoj situaciji zbog nemogućnosti organiziranja događaja uslijed pandemije Covid-19. U trenutku kada se većina društva, poslodavaca, udruga i drugih građana prilagodila online alatima komunikacije, apsurdno je koristiti izgovore o nemogućnosti organiziranja događaja online i to upravo skupini mladih koja svakodnevno koristi različite alate za online komunikaciju.Neformalna inicijativa Mladforma dovodi u pitanje rad Savjeta mladih te njegovu ulogu kao savjetodavnog tijela za mlade, a zbog netransparentnog načina odlučivanja, informiranja članova putem neformalnih/neslužbenih telefonskih razgovora (zbog kojih pisani trag ne postoji), nedostatka kvalitetne rasprave u donošenju odluka i, možda najvažnije, politiziranja tijela koje ima zadaću zagovarati interese mladih u Osijeku. Neformalna inicijativa Mladforma šalje reakciju na ovakav način rada i donošenja odluka u Savjetu koji bi trebao raditi u interesu svih mladih grada Osijeka i svojim radom ukazivati na promjenu unutar lokalnih politika za mlade. No, tko su mladi u čijem interesu Savjet radi i koju to skupinu mladih on zastupa? Neformalna inicijativa apelira na Savjet mladih da: ● Objave službeno obrazloženje iz kojega su vidljivi konkretni primjeri nesuradnje između zamjenika Saše Milakovića i ostalih članova Savjeta; ● Objave kriterije prema kojima se odabiru novi predsjednik i zamjenica predsjednika Savjeta; ● Objave plan aktivnosti predloženih članova za predstavnike Savjeta iz kojeg je vidljivo poboljšanje rada Savjeta u korist mladih grada Osijeka koje i predstavljaju te za koje se zalažu; ● Objave bilješku sa sjednice na kojoj je donesena odluka o razrješenju dužnosti predsjednika i zamjenika Savjeta, te objavu svih bilješki dosadašnjih sjednica Savjeta; ● Objave jasnu strategiju i plan rada Savjeta mladih na osnovu kojeg će biti moguće transparentno pratiti rad Savjeta u aktualnom mandatu Zbog navedenih problema Mladforma ne smatra kako ovaj saziv Savjeta, kao niti planirano buduće predstavništvo Savjeta, imaju moralnu ulogu predstavljanja svih mladih na području Grada Osijeka. Ovakav način rada Savjeta doprinosi negativnoj slici i reputaciji koju Savjet već duže vrijeme uživa među mladima. Postavlja se pitanje na kakav se način donose odluke unutar Savjeta i kojim pojedincima tj. skupinama odgovaraju. Apel i zabrinutost za način rada Savjeta Mladforma šalje na nekoliko adresa: ● kontakt osobi Savjeta u ime Grada Osijeka, Nataši Ižaković, ● Savjetu mladih Grada Osijeka, ● dr. sc. Željku Požegi, predsjedniku Gradskog vijeća (tijelu koje je izabralo članove Savjeta) te ● medijima koji imaju interesa objaviti zabrinutost Mladforme i time zajednički apelirati na važnost transparentnog i poštenog rada Savjeta mladih u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici. Od Savjeta mladih očekujemo drugačiju praksu provođenja politika za mlade od uobičajenih modela koje viđamo na lokalnoj i nacionalnoj političkoj sceni. Transparentan način rada Savjeta upravo sada je najpotrebniji jer se uskoro bliže lokalni izbori.